Niečo o nás

Hlavnou činnosťou spoločnosti FDT Slovakia, s.r.o je protipožiarna ochrana stavieb.

Počas výstavby objektov prichádza k narušeniu požiarno-deliacich konštrukcií a tým vznikajú prestupy a špáry. Podľa § 40 vyhlášky 94/2004 Z.z. sa musia všetky prestupy a špáry cez požiarno-deliace konštrukcie protipožiarne ošetriť. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky požiarnej odolnosti, požiarno-deliacej konštrukcie

V projekčnej oblasti poskytujeme:

  • poradenstvo
  • navrhnutie najvhodnejšieho riešenia
  • vypracovanie kompletnej odovzdávacej dokumentácie

V realizačnej oblasti poskytujeme:

Chladenie

Chladenie

Elektro

Elektro

Spinkler

Spinkler

UK

UK

VZT

VZT

ZTI

ZTI

Združený prestup 2

Združený prestup 2

Združený prestup

Združený prestup

Všetky nami používané protipožiarne materiály sú schválené autorizovanou skúšobňou s platnými certifikátmi. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.

wurth logo